• deutsch
  • english

Small

SM - kleine Hand-Anfasmaschinen / Kantenfräsmaschinen / Fräsen

SMA MINI

SMA 20-E

 • Fasenbreite = 1 - 5 (7) mm
 • Radius =  1,2 / 2,5 mm
 • Fasenwinkel = 45°

SMA 20-P

 • Fasenbreite = 1 - 5 (7) mm
 • Radius =  1,2 / 2,5 mm
 • Fasenwinkel = 45°

SMA 30-E

 • Fasenbreite = 1 - 6 (8) mm
 • Radius = 2 - 4 mm
 • Fasenwinkel = 30/45/60°

SMA 30-P

 • Fasenbreite = 1 - 6 (8) mm
 • Radius = 1,2 - 4 mm
 • Fasenwinkel = 30/45/60°

SMA MULTI

SMA 40-E

 • Fasenbreite = 1 - 10 mm
 • Radius = 2 - 4 mm
 • Fasenwinkel = 0 - 80°

SMA 40-P

 • Fasenbreite = 1 - 15 mm
 • Radius = 2 - 8 mm
 • Fasenwinkel = 0 - 80°

SMA 50-E

 • Fasenbreite = 1 - 15 mm
 • Radius = 2 - 8 mm
 • Fasenwinkel = 0 - 80°

SMA MAXI

SMA 60-E

 • Fasenbreite = 1 - 15 (20) mm
 • Radius = 2 - 15 mm
 • Fasenwinkel = 0 - 80°

SMA 60-P

 • Fasenbreite = 1 - 15 (20) mm
 • Radius = 2 - 15 mm
 • Fasenwinkel = 0 - 80°

SMA 60-HF

 • Fasenbreite = 1 - 20 (30) mm
 • Radius = 2 - 15 mm
 • Fasenwinkel = 0 - 80°

SMT - kleine Tisch-Anfasmaschine / Kantenfräsmaschine

SMT-30

Entgratmaschine Kantenfräsmaschine

SMT 30-EVR

 • Fasenbreite = 1 - 8 mm
 • Radius =  1,2 - 4 mm
 • Fasenwinkel = 0 - 60°

SG - kleine Hand-Anfasmaschinen / Schleifmaschinen / Schleifen

SGA Flächen-Schleifmaschinen

SGA 60-E

 • Fasenbreite = max. 50 mm
 • Schleifkörper-Ø = 178 mm

SGA 60-P

 • Fasenbreite = max. 60 mm
 • Schleifkörper-Ø = 178 mm

SGB Fasen-Schleifmaschinen

SGB 60-E

 • Fasenbreite = max. 40 mm
 • Fasenwinkel = 0 - 60°
 • Schleifkörper-Ø = 178 mm

SGB 60-P

 • Fasenbreite = max. 40 mm
 • Fasenwinkel = 0 - 60°
 • Schleifkörper-Ø = 178 mm

SGC Kanten-Schleifmaschinen

SGC 20-E

 • Fasenbreite = max. 20 mm
 • Fasenwinkel = 0/45°
 • Schleifkörper-Ø = 10 - 40 mm

SGC 40-E

 • Fasenbreite = max. 40 mm
 • Fasenwinkel = 0/30/45/60°
 • Schleifkörper-Ø = 40 - 100 mm

SGC 40-P

 • Fasenbreite = max. 40 mm
 • Fasenwinkel = 0/30/45/60°
 • Schleifkörper-Ø = 40 - 100 mm